عارف بزرگ،آیة الله سید علی قاضی(ره)

حضرت آقای سید عبدالکریم کشمیری چنین نقل می کند:یک بار از آقای قاضی(ره)درخواست کیمیا وراهنمایی رسیدن به آن را کردم.
ایشان فرمودند:این ذکر را زیاد بگو «اللهم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک » که این خود کیمیاست...

/ 0 نظر / 17 بازدید