در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است(مرحوم حضرت آیت الله العظمی مجتهدی تهرانی)

داشتن ثروت و مال هم گرفتاری است.دارایی گرفتاری است.در روز قیامت انسان قدم از قدم بر نمی دارد،مگر این که باید جواب چند سوال را بدهد.اول از عمر سوال می کنند که آن را در چه راهی مصرف کردی؟بعد از جوانی سوال می کنند که آن چگونه گذراندی؟

بعد از مال سوال می کنند که آن را در چه راهی مصرف کردی؟

بعضی ها جوانی خود را به بدی و نااهلی سپری می کنند،پیر که می شوند به مسجد می آیند.

در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است

ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار

گبر یا همان آتش پرست هم می تواند سر پیری پرهیزگار شود،ولی فایده ندارد.

تا جوان هستی بیا.در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است.

در حدیث داریم:

بهترین جوان ها،آن جوانانی هستند که در سن جوانی خود را شبیه پیران می کنند.

عبا و قبا و محاسن و اهل نماز شب و خمس بده هستند.

منبع:در محضر مجتهدی جلد دوم ص 246

/ 0 نظر / 14 بازدید