آرزوی جبرئیل!

در حدیثی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و اله وسلم خطاب به مولای متقیان امده است:
ای على! جبرئیل به سبب هفت خصلت، آرزو داشت که از فرزندان آدم باشد. آن خصلتها [عبارت است از:] نماز را به جماعت خواندن، همنشینی او با دانشمندان، آشتی دادن بین دو نفر، احترام نهادن [و خدمت به] یتیم، عیادت بیمار، و تشییع جنازه کردن و آب دادن در حج. پس [علی جان!] بر [حفظ] این خصلتها حریص باش.»
حدیث فوق، به امور مهمّی از عبادات و مسائل اجتماعی و اخلاقی اشاره کرده است که با شرح مختصر هر یک از آنها در یک فرصت کوتاه می‌توان در افراد تأثیر گذاشت. عناوین این امور عبارت است از:

  • شرکت در نماز جماعت؛
  •  همنشینی با علما و شرکت در مجالس و منابر آنها؛
  •  آشتی دادن بین دو نفر، دو گروه و دو دسته از مردم که پاداش فراوانی دارد؛
  •  احترام یتیم و رسیدگی به امور آنان که از مهم‌ترین فعالیّت امامان معصوم ما بوده‌است؛
  •  سر زدن به بیماران و دلجویی از آنان، به ویژه معلولان و کهنسالان؛
  •  شرکت در تشییع جنازه‌ها و درس عبرت گرفتن از آن و دلجویی از بازماندگان
  • آبرسانی به مردم و سیراب کردن تشنگان، به ویژه در ایام حج و... .

مواعظ العددیه ---علی مشکینی
 

/ 0 نظر / 9 بازدید