سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی

 

خــونـــ دلـــ خـــــوردنـــــــ بــــــــــرای امــــــــامـــ خـــــــامنــــــــه ای 

از آنــــــــــ هـــــــــم زیـــــــــباتـــــــــر اسـتــــــــــــــ.

/ 0 نظر / 4 بازدید