حرکت ناشایست

محمود دولت آبادی، نویسنده عضو کانون منحله نویسندگان و از حاضران در کنفرانس برلین در کنار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برادر رئیس جمهور در حاشیه تشییع پیکر مرحوم زنده یاد محمدرضا لطفی پیشکسوت موسیقی. دولت آبادی در کنفرانس برلین خطاب به سلطنت طلبان گفته بود: غلط کردیم انقلاب کردیم!

/ 0 نظر / 13 بازدید