پینوکیو ۲۰۱۳

هو الحق

اینها همان هایی هستند که ما بهشان اعتماد کرده ایم ! و نتیجه اعتماد همانی ست که در این روز ها شاهدش هستیم !

همین!

شخصیت پینوکیو هم در مقابلشان کم می آورد !

با عذر خواهی از جناب پینوکیو … !

/ 0 نظر / 10 بازدید