/ 1 نظر / 15 بازدید
حدیث آقا

انشاء الله روزی خاندان سعودی ماند صدام بعثی به سزای اعمالشون درهمین دنیا برسند که ازبیت المال برای نابودی مسلمانان استفاده میکنند/آمین