پس گرفتن هدیه

پس گرفتن هدیه

 

 

 

سوال :

آیا کسی می تواند هدیه را پس بگیرد ؟

پاسخ :

به 7 شرط  ( اگر یکی از شروط وجود داشت نمی توان هدیه را پس گرفت)

1.هدیه گیرنده از اقوام نسبی نباشد مانند پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، عمو ،خاله ، عمه و ...

2.عین مال تغییر نکرده باشد یعنی نمی توان گوساله هدیه داد و موقعی که گاو شده پس گرفت .

3.هبه ی معوضه نباشد . یعنی در مقابل هدیه عوض یا چیزی گرفته نشده باشد .

4.مال تلف نشده باشد مثلا ساندویچی که خورده شده یا مال را سرقت کرده اند .

5. بخشنده یا فروخته نشده باشد یعنی کسی که هدیه را گرفته آن هدیه را نفروخته باشد و یا به دیگری هدیه نداده باشد.

6.هر دو زنده باشند پس اگر یکی از آنان مرده باشند ورثه نمی توانند هدیه را پس بگیرند و یا از ورثه هدیه مطالبه شود.

7.قصد قربت نداشته باشد یعنی در هنگامی که هدیه را داده اگر قصدش رضای خدا باشد ، دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد

 

منبع:

 

منهاج الصالحین

 

حضرت آیه الله العظمی  سیستانی

 

جلد ‌2،

 

صفحه : 409

 

از مساله 1320 تا 1325

توجه این نظر تمام مراجع می باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید