صرفاً برای اندیشیدن

بنظرتان بکاربردن این کلید واژه ها توسط آقای روحانی در سخنرانی های مختلف، اتفاقی است؟! مخصوصا با در نظر گرفتن زمان و تقدم و تاخر صحبتهای ایشان و رهبری در برخی از موارد ...رهبری 15 اردیبهشت:
من نگران فرهنگ هستم!

روحانی در جشنواره فاوا 27 اردیبهشت پس از برشمردن نگرانی های نظام در مورد ویدئو، ماهواره و اینترنت: من به دوستان عرض میکنم نگران نباشید!

...........................................................................................................

رهبری بهمن 92 : من به مذاکرات خوش بین نیستم!

روحانی اردیبهشت 93: خوشبینی و بدبینی در دنیای سیاست معنا ندارد و باید واقع بین باشیم!

...........................................................................................................

رهبری شهریور 92: کلید حل مشکلات در ظرفیتها و امکانات داخل کشور است. نیازمندی‌های کشور و تحریم‌ها به مذاکره گره زده نشود.

روحانی مرداد 92: کلید حل مشکلات در شرایط فعلی کشور سیاست خارجی است.

...........................................................................................................

رهبری در پیام نوروزی 93: برای تحقق شعار سال ۹۳ یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان  و آحاد مردم ضروری است.
روحانی 19 اردیبهشت 93: شعاردرمانی و گفتار درمانی گره‌ای از مشکلات کشور نمی‌گشاید!
روحانی 28 اردیبهشت 93: مشکلات با شعور برطرف میشود نه با شعار!

...........................................................................................................
امام خمینی: نوشته هایى که می‌خواهد طبع بشود، یک چند نفرى که می‌دانید، یقین دارید که آنها آدمهایى هستند که مستقیم هستند، و در راه مسیر ملت و کشور هستند و وابستگى به هیچ‌جا ندارند، آنها نوشته‌ها را مطالعه کنند، درست دقت کنند در آن، و بعد از اینکه دقت کردند در روزنامه یا در مجله نوشته بشود. این طور نباشد که یک وقت بنویسند و منتشر بشود، بعد بفهمند که این نوشته بر خلاف بوده است؛ این یک چیزى است که لازم است. باید کتابهایى که نوشته می‌شود، و همین طور چیزهایى که منتشر می‌شود، اینها باید درست توجه بشود. و افراد مطّلع، مدبِّر و کسانى که از مکتبها اطلاع دارند و مسیر آنها را می‌دانند، اینها توجه بکنند، و کتابها را مطالعه کنند قبل از انتشار. این، هم صلاح خود شماست و هم صلاح ملت است.
هیچ‌کس در ممیزی، بالاتر از وجدان افکار عمومی نیست؛ آنها می‌دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در انزوا قرار دهند. صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند!
/ 0 نظر / 16 بازدید