شیعه هیچ وقت دربند نمی ماند...

شیعه شاگرد مکتب حسین(ع) است

سر می دهد اما دست از حق بر نمی دارد..

رسوا می کند باطل را حتی اگر
جسمش اسیر ظالم باشد..

شیعه فریادش بر سر باطل همیشه بلند است
حتی اگر یاوری نداشته باشد..

شیعه را از مرگ می ترسانند
غافل از اینکه
مرگ او شهادت است
و شهادت موجب بیداری انسانهاست..

شیعه دربند نمی ماند
چون
عقیده و آرمانش دربند نیست..

شیعه هیچ وقت دربند نمی ماند...

/ 0 نظر / 18 بازدید