مقصر

مشکل اکثر ما انسانها این است که: همانقدر که مسخره می کنیم احـترام نمی گذاریم همانقدر که اشتباه می کنیم تفکر نمی کنیم همانقدر که عـیـب می بینیم برطرف نمی کنیم همانقدر که از رونق می اندازیم رونق نمی بخشیم همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کنیم همانقدر که حرف می زنیم عمل نمی کنیم همانقدر که می گریانیم شاد نمی کنیم همانقدر که ویران می کنیم آباد نمی کنیم همانقدر که کهنه می کنیم تازگی نمی بخشیم همانقدر که دور می شویم نزدیک نمی کنیم همانقدر که آلوده می کنیم پاک نمی کنیم همیشه دیـگران مـقصرند ما گناه نمی کنیم؟!/ 0 نظر / 15 بازدید