/ 2 نظر / 20 بازدید
سی سیب

خیلی عالی بود -هرچند قرآن برای زنده هاست نه مرده ها ولی جواب بنده خدا حکیمانه بود .دل مرده ما همیشه نیاز به شنیدن کلام الهی دارد .یا علی

مهدی صادقی

[گریه] یا زهرا (س).