خدا دشمن 3 چیز است (3. پر حرفی )

من کلام النبیّ صلّى اللّه علیه و آله:

 

ثلاثة یبغضها اللّه:

1.کثرة الکلام،...

سه چیز را خدا دشمن دارد:

1.پرگویى، ...

منبع: تحریر المواعظ العددیة [آیه الله مشکینی] - الفصل الثالث – صفحه  253   

زبان یکی از مهمترین عوامل جهنمی شدن انسان است

داستانک:

یکی از علمای بزرگ را در خواب دیدند که ناراحت است. به او گفتند: تو که نباید ناراحت باشی و با شناختی که از تو داریم، باید قبر تو باغی از باغ‌های بهشت باشد! ایشان جواب داده بود: قبر من یک بهشت و باغی از باغ‌های بهشت و توأم با رفاه است، ولی من در زمان حیات به شخصی زخم زبان زدم و از کار خود توبه نکردم و حلالیت نطلبیدم، لذا آن زخم زبان اکنون به صورت یک عقرب در آمده و بعضی از اوقات، شصت پای مرا نیش میزند و ناراحتی من از نیش آن عقرب است!

/ 0 نظر / 9 بازدید