حجاب

روزی دختری با حجاب می ره دانشگاه ، یکی از دوستای بی حجابش می خواد مسخرش کنه بهش می گه تازگی ها دیوانه ها خودشون رو جلد می کنند ، همه ی دوستاش می خندند ، دختر با حجاب در جواب بهش می گه : تا حالا دیدی رو پیکان ۴۸ چادر بکشن ؟ این بار هم می خندند اما این بار…

/ 1 نظر / 4 بازدید
علی

http://parsipress.ir/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88/