حاجی نیستی ببینی!

حاجی نیستی ببینی/جوونو قرتی کردن/اونو به جای مسجد/مشغول پارتی کردن/
حاجی نیستی ببینی/به ماها نیش می زنن/به عشقمون می خندن/طعنه به ریش می زنن/
حاجی نیستی ببینی/یه عده ای کمونیست /میگن زمان جنگ نیست/میگن شهید الگو نیست/
حاجی نیستی ببینی/چفیه عار و ننگ شد/مانتوها کوتاه شدن/بد حجابی قشنگ شد/
حاجی نیستی ببینی/یه عده دلسنگ شدن/یه عده غرق دنیا/پشیمون از جنگ شدن/
حاجی میخوام دلم رو/پر از شقایق کنم/از غصه ها بمیرم/دلم میخواد دق کنم/

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهدی صادقی

به کوری چشم دشمنان اسلام و انقلاب و به امید باز شدن چشم زریف های ظرشک فروش!!! ما همچنان ایستاده ایم. و تا آخرین قطره ی خون از اسلام از ولایت و از آقا دفاع خواهیم کرد.